Cty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương, CTy dầu thực vật Nghệ An tổ chức hội nghị người lao động năm 2019.

Sáng ngày 18/3, Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương và Công ty dầu thực vật Nghệ An đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2019. Tới dự có đại diện Sở Công thương tỉnh, Cty CP xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa. Ở huyện có đồng chí Lê Minh Giang, PBT thường trực HU, CT.HĐND huyện.  

1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do biến động của kinh tế thị trường, nhưng Công ty đã luôn nỗ lực và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như: Doanh thu đạt 175 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch đề ra, lợi nhuận 1,5  tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/ tháng. Công tác đảm bảo an toàn lao động được Công ty chú trọng đầu tư hàng tỷ đồng để trang bị các trang thiết bị phòng cháy và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

2

Đồng chí Lê Minh Giang, Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Năm 2019 Công ty phấn đấu mở rộng thêm cửa hàng xăng dầu, khách sạn, mạnh dạn đưa ra mục tiêu, giải pháp kinh doanh phấn đấu tăng doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng,lợi nhuận sau khi chia cổ tức là 1,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho người lao động,tăng thu nhập bình quân lên 6 triệu đồng/người/ tháng.

3

Trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang, PBT thường trực HU, CT.HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty trong năm 2018, qua đó yêu cầu công ty tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, đa dạng hình thức kinh doanh, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng trên các lĩnh vực của địa phương.

4

Ban Giám đốc và đại diện BCH Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Hoàng Phi

Hội nghị cũng đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn,phong trào văn nghệ thể dục thể thao năm 2018. Ban Giám đốc và đại diện BCH Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua đảm bảo các quyền lợi cao nhất cho người lao động và tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2019.

Sỹ Bắc