Công ty Vedan nộp 95 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Công ty Vedan đã nộp 95,451 tỷ đồng trong tổng số trên 127 tỷ đồng tiền truy thu phí bảo vệ môi trường do Công ty này xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày 6/8, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết, Công ty này cũng đã đóng 267,5 triệu đồng tiền xử phạt hành chính sau khi có quyết định xử phạt của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện Công ty Vedan đã tháo bỏ toàn bộ hệ thống tuyến ống ngầm dài trên 2,2km, các máy bơm và họng xả chất thải ngầm cắm sâu xuống sông Thị Vải. Dừng việc thải nước vào hệ thống 21 hồ sinh học không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; hoàn thành việc cải tạo và xây dựng bổ sung các công trình xử lý triệt để cho 3 hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Vedan cũng đã cho tạm ngưng 4 nhà máy tinh bột mì tươi, lysine, nhiệt điện và PGA. Ngoài ra Công ty này còn giảm công suất của toàn bộ nhà máy xuống còn 67% để khắc phục ô nhiễm.

Đối với việc bồi thường thiệt hại cho người dân, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn thời gian thống kê, tổng hợp đơn đòi bồi thường thiệt hại của người dân đến hết quý 3/2009. Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng đang phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra, khảo sát và xây dựng “Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại về kinh tế, môi trường do hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty Vedan và các doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải” để làm căn cứ đòi bồi thường thiệt hại nếu như không thỏa thuận được mức bồi thường hoặc hỗ trợ của người dân đối với Công ty Vedan theo qui định của pháp luật.

Hoàng Tân Binh (Dân trí)

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt