Công ty TNHH LIMEX Việt Nam phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Sơn kiểm định phân bón Silic Đông Sơn

Phân bón Silic Đông Sơn do Công ty TNHH LIMEX Việt Nam sản xuất được ông Hoàng Sỹ Danh – Trưởng văn phòng đại lý cấp 1 phối hợp với bà con nông dân đưa vào khảo nghiệm sản xuất lúa trong 2 năm 2015-2016 tại một số hộ nông dân ở xã Yên Sơn bước đầu đem lại năng suất cao hơn.

Riêng vụ Xuân năm 2016, việc thử nghiệm phân bón Silic đã được thực hiện trên 6 sào lúa đã cho thấy việc bón phân Silic đạt hiệu quả cao hơn hẳn so với việc bón các loại phân bình thường. Tại ruộng đối chứng, trên diện tích lúa bón phân Silic năng suất cao hơn ở diện tích lúa bình thường là 15-20%. Như vậy, 1 sào lúa vụ Xuân nếu năng suất bình quân đạt 300 kg/1 sào thì những thửa ruộng bón phân Silic sẽ đạt năng suất 350 kg/1 sào. Qua thu hoạch lúa cho thấy, trên diện tích trồng khảo nghiệm bón phân Silic, bông lúa dài hơn, hạt đậm hơn, tỷ lệ hạt nhiều hơn. Việc bón phân Silic đã được nhiều nơi áp dụng trên các loại cây như Ngô, Mía, Cà phê, Cam, Bưởi đã đem lại hiệu quả hơn. Theo tỷ lệ quy định, mỗi sào lúa bón lót từ 15-20 kg phân Silic và chỉ bón 1 lần khi bắt đầu gieo cấy. Như vậy, trên thực tế khảo nghiệm sử dụng phân bón Silic trồng lúa đã cho năng suất cao hơn 15%, góp phần giúp bà con nông dân nâng cao năng suất.

%image_alt%
%image_alt%
Khảo nghiệm sử dụng phân bón Silic trồng lúa cho năng suất cao hơn 15%

Hiện nay, phân bón Silic Đông Sơn của Công ty TNHH LIMEX Việt Nam đang mở rộng thị trường để phục vụ bà con nông dân bón lúa và các loại cây trồng.

Hữu Hoàn