Công ty TNHH Hòa Hiền hoàn thành tuyến đường phục vụ lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016.

Công ty TNHH Hòa Hiền đã khẩn trương hoàn thành tuyến đường phục vụ lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016.
Tuyến đường nối liền từ xã Lam Sơn đến Chùa Bà Bụt có chiều dài 1,2 km với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Đường được rải nhựa rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên 3 m. Để phục vụ lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016 kịp thời, công ty TNHH Hòa Hiền đã huy động nhân lực và thiết bị, máy móc tập trung thi công hoàn thành vào chiều ngày 25 tức là ngày 18 tháng Giêng Âm lịch. Đây là nỗ lực lớn của đơn vị thi công đảm bảo cho lễ rước bộ kiệu Long ngai Uy Minh Vương Lý Nhật Quang cùng Đông Chinh Vương và Dịch Thánh Vương với hàng trăm đồ tế khí và hàng ngàn người dân tham dự lễ.

%image_alt%
Công ty TNHH Hòa Hiền đã hoàn thành tuyến đường phục vụ lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016.

Để tổ chức lễ rước thành công, nhân dân xã Lam Sơn đã tổ chức phát quang, dọn vệ sinh và xây dựng các bàn thờ ở các điểm bái hạ.

Hữu Hoàn