Công ty lâm nghiệp Đô lương:Chuẩn bị 65 vạn cây giống cho trồng rừng vụ Thu 2013.

Để phục vụ trồng rừng vụ thu năm 2013 cho huyện Đô lương và các huyện phụ cận, Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp huyện Đô lương( tên thường gọi là lâm trường) đã chuẩn bị đủ nguồn giống 65 vạn cây, trong đó keo Lai 50 vạn, Keo Tai Tượng 15 vạn cây đảm bảo độ tuổi và chất lượng.

Vụ hè thu năm 2013 công ty Lâm nghiệp sẽ trồng 300 ha rừng theo dự án WB3 và 300 ha rừng nguyên liệu của huyện Đô lương. Để cây giống đảm bảo chất lượng trồng rừng, trong những năm qua Công ty lâm nghiệp Đô lương đã áp dụng quy trình nhân giống theo phương pháp mới đảm bảo cho việc trồng và bảo vệ rừng bền vững.


Hiện nay, công ty lâm nghiệp Đô lương là đơn vị được sở lâm nghiệp tập trung đầu tư xây dựng vườn ươm giống phục vụ cho các huyện vùng Tây Bắc Nghệ An với hàng chục nghìn ha rừng.

Trong những năm qua, công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đô lương đã đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn cây giống phục vụ trồng rừng cho huyện Đô Lương và các huyện lân cận. Nhờ vậy, đã nâng độ che phủ rừng của huyện Đô lương lên 45,5%, góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hữu Hoàn