Công ty dược phẩm Thành Đô hỗ trợ 200 tấm chắn giọt bắn, Quỹ TYM chi nhánh Đô Lương hỗ trợ 36 triệu đồng

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện, Công ty dược phẩm Thành Đô hỗ trợ 200 tấm chắn giọt bắn.

Quỹ TYM chi nhánh Đô Lương trao 36 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Chiều ngày 23/8, Công ty dược phẩm Thành Đô đã trao 200 tấm chắn giọt bắn và nước sát khuẩn cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid huyện.

Công ty dược phẩm Thành Đô đã trao 200 tấm chắn giọt bắn và nước sát khuẩn cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid huyện. Ảnh: Hữu Hoàn

Cũng nhân dịp này, Quỹ TYM chi nhánh Đô Lương ủng hộ 36 triệu đồng để tặng 8 chốt kiểm dịch và các xã có TYM hoạt động, trong đó hỗ trợ 8 chốt kiểm dịch 15 triệu đồng và 13 xã , mỗi xã 1,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được bàn giao cho BCĐ phòng, chống dịch Covid  – 19 huyện.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt