Công ty CPKDTH Đô Lương, Công Ty dầu thực vật Nghệ An tổ chức Đại hội đại hội đồng Cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2021.

Sáng ngày 29/1, Công ty CPKD TH Đô Lương, Công Ty dầu thực vật Nghệ An tổ chức  Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2021. Tới dự có ông Nguyễn Văn Thục chủ tịch công đoàn ngành Công thương tỉnh, đại diện Công ty CP xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa.

a33

Các đại biểu tham dự.

 Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 và thiên tai bão lũ, nhưng Công ty đã luôn nỗ lực và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như: Doanh thu đạt 145 tỷ đồng, lợi nhuận  592 triệu đồng, đóng BHXH 903 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/ tháng, tháng 7/2020 Công ty trở thành thương nhân phân phối xăng dầu. Công tác đảm bảo an toàn lao động được Công ty chú trọng đầu tư hàng tỷ đồng để trang bị các trang thiết bị phòng cháy và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

a22

ng Nguyễn Văn Thục chủ tịch công đoàn ngành Công thương tỉnh trao Bằng khen của Liên đoàn lao động cho đồng chí Nguyễn Viết Hạnh.

Năm 2021, Công ty có 80 cán bộ, công nhân viên, người lao động, 45 cổ đông chính thức và 10 cổ đông ghép nhóm, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, khách sạn, cơ sở lưu trú, kinh doanh bất động sản, phấn đấu tăng doanh thu đạt trên 160 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi chia cổ tức là 30%, nộp ngân sách Nhà nước, đóng BHXH 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho người lao động,tăng thu nhập bình quân lên 6 triệu đồng/người/ tháng.

a4444

Các đồng chí lãnh đạo đã trao giấy khen của Công đoàn ngành công thương cho 4 cá nhân, trao giấy khen của Công ty cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Sơn

Các đồng chí  lãnh đạo đã trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh và  giấy khen của Công đoàn ngành công thương cho 4 cá nhân, trao giấy khen của Công ty  cho 8 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn, phong trào văn nghệ thể dục thể thao năm 2020.

Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua đảm bảo các quyền lợi cao nhất cho người lao động và tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2021.

Sỹ Bắc