Công ty cổ phần xi măng Sông Lam cho huyện Đô Lương vay 6000 tấn xi măng

Để huyện Đô Lương đẩy nhanh việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đã hỗ trợ cho các xã trên địa bàn huyện vay 6000 tấn xi măng.

Đợt này, Đô Lương có 21 xã được vay với số lượng 6000 tấn xi măng của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam. Những xã vay xi măng nhiều là: Đà Sơn 750 tấn, Tràng Sơn 650 tấn, Đặng Sơn 650 tấn, Trung Sơn- Bồi Sơn 450 tấn. Các xã còn lại vay từ 100 đến 250 tấn. Theo kế hoạch, từ ngày 20-21 tháng 1/2016, các xã: Trung Sơn, Bắc Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Bồi Sơn, Quang Sơn sẽ nhận xi măng. Từ ngày 22-23/1/2016, các xã Bài Sơn, Lam Sơn, Nam Sơn, Giang Sơn Đông, Đặng Sơn, Tràng Sơn nhận xi măng. Từ ngày 24-25/1/2016 các xã: Đà Sơn, Minh Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Hiến Sơn nhận xi măng. Chiều ngày 20/1/2016, xã Trung Sơn đã tiếp nhận 450 tấn xi măng.

%image_alt%
Xi măng đang được vận chuyển về các xã

Việc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam cho huyện Đô Lương vay 6000 tấn xi măng là một việc làm thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng nông thôn mới.

%image_alt%
Các xã tiếp nhận số xi măng được bàn giao

Các công trình được hoàn thành dịp này là niềm vui, niềm phấn khởi của bà con nhân dân trước thềm năm mới, và đây cũng là các công trình chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Lê Ngọc Phương