Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương:Hội nghị khách hàng năm 2014

Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2014. Về dự hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Thắng – Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch công đoàn ngành Công thương, đ/c Nguyễn Đăng Hồng – Chủ tịch LĐLĐ huyện, các đ/c đại diện công ty Thương mại Phủ Quỳ, Quỳnh Lưu, Ngân hàng đầu tư và phát triển Phủ Diễn.

Với 65 người lao động, trong năm 2013, nhờ sự nỗ lực phấn đấu trong kinh doanh, doanh thu của công ty đạt 110 tỷ đồng, tăng 20 tỷ so với năm 2012, nộp ngân sách nhà nước 400 triệu đồng, lợi nhuận 160 triệu đồng, lợi tức 30%. Trong năm 2014 này, Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương phấn đấu doanh thu đạt 165 tỷ đồng, lợi nhuận 950 triệu đồng, chi cổ tức 24%, nộp ngân sách 500 triệu đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản 4 tỷ đồng. Lương bình quân người lao động đạt 4 triệu đồng/ người.


Để đạt được kết quả này, công ty sẽ tiếp tục nâng cấp hiện đại các cửa hàng xăng dầu, mở rộng thêm các cửa hàng xăng dầu ở các tuyến giao thông. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý kinh doanh, áp dụng nhiều biện pháp khuyến mại cho khách hàng. Tiến hành đầu tư xây dựng khách sạn thương nghiệp 3 ở TP Vinh gắn với việc mở nhà hàng, dịch vụ cưới hỏi, hội nghị. Mở dịch vụ du lịch, trước mắt là tour du lịch Đô Lương – Quê Bác – Vinh – Cửa lò và ngược lại. Mở rộng các mũi kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản- vật tư khi có điều kiện.


Tại hội nghi, lãnh đạo công ty đã thông qua thoả thuận lao động, đồng thời tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2013. Trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Công thương cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc. Trao giấy khen của Công ty cho các cá nhân, tập thể.


Hội nghị đã thông qua nghị quyết và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2014.

Ngọc Phương