Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương: Tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2015.

 Sáng ngày 19/1/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương đã tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2015.

Năm 2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kinh doanh trên các lĩnh vực xăng dầu, Khách sạn và Kinh doanh hàng hóa. Doanh số đạt 105 tỷ đồng, nộp ngân sách 400 triệu đồng, lợi nhuận đạt 1 tỷ 150 triệu đồng, thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. 10 cửa hàng Xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều hoạt động kinh doanh đảm bảo chất lượng, hệ thống khách sạn ở Đô Lương, Cửa Lò đảm bảo kinh doanh có uy tín đối với khách hàng. Hoạt động kinh doanh của các cổ đông đều đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

%image_alt%

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác kinh doanh có hiệu quả ở các lĩnh vực, Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương còn duy trì tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa, văn nghệ, thể thao; giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Năm 2015, công ty phấn đấu đạt doanh số 165 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng, chi cổ tức 24%; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn, cửa hàng xăng dầu ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của người tiêu dùng. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phân tích những hạn chế trong công tác điều hành, sử dụng lao động và xây dựng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

%image_alt%

Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị để lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh theo chức năng được giao.

Hữu Hoàn