Công an xã Đặng Sơn vận động nhân dân tự giao nộp kích điện đánh bắt cá trên sông Lam.

Để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá, tận diệt nguồn thủy sản trên dòng sông Lam, thời gian này, công an xã Đặng Sơn đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp dụng cụ bộ kích điện để đánh bắt cá.

77

Công an xã Đặng Sơn vận động các gia đình không sử dụng kích điện để bắt cá

Theo thống kê của công an xã Đặng Sơn, hiện tại trên địa bàn xã có hơn 20 gia đình chuyên dùng kích điện để đánh bắt cá trên sông Lam. Để ngăn chặn tình trạng này, ban công xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc dùng kích đánh bắt các loại thủy sản, đồng thời lập danh sách, yêu cầu các hộ có sử dụng kích điện tự nguyện lên giao nộp và kí cam kết không sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản. Đến thời điểm này, đã có 5 hộ tự nguyện giao nộp 5 bộ kích điện, các hộ còn lại cũng đã kí cam kết sẽ giao nộp kích điện.

88

Một số gia đình đã đưa dụng cụ kích điện nộp cho công an xã

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, công an xã Đặng Sơn sẽ tổ chức tuần tra, xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm quy định về đánh bắt, khai thác thủy sản.

Sỹ Bắc