Công An tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2013 cụm số 4 tại Đô Lương.

Sáng ngày 21/7/2013, tại Đô Lương Công An tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2013 cụm số 4. Tham dự hội thi có 4 đơn vị gồm Công an Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương và Yên Thành.

Nội dung hội thi gồm các phần duyệt đội ngũ, nhận thức đội ngũ, nghi lễ và võ thuật CAND. Thông qua hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá các quy định về điều lệnh CAND, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật của từng đơn vị để chỉ đạo nâng cao chất lượng trong thời gian tới.


Cuộc thi nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động lớn của ngành về công tác điều lệnh năm 2013; Thúc đẩy phong trào thi đua học tập và thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND; nâng cao chất lượng công tác quân sự, võ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng. Để tham gia hội thi đạt kết quả cao, CA các huyện đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ luyện tập đầy đủ, đảm bảo các nội dung đề ra.


Tại hội thi, cán bộ chiến sỹ CA các huyện đã thực hiện tốt các nội dung của hội thi đề ra như: Điều lệnh, quân sự và võ thuật.

Kết quả công an huyện Thanh Chương đạt giải nhất, công an huyện Hưng Nguyên đạt giải nhì, công an huyện Đô Lương và Yên Thành đạt giải ba. Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho các đội đạt giải.

Hữu Hoàn