Công an Đô Lương tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, kích điện

Công an huyện Đô Lương vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, kích điện tại bãi rác xã Hồng Sơn.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong thời gian qua, lực lượng công an huyện Đô Lương đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xử lý các trường hợp vi phạm.

                                       Công an Đô Lương tiêu hủy các loại vũ khí

Thông qua tuần tra, kiểm tra, công an huyện đã tịch thu và tổ chức tiêu hủy tại bãi rác xã Hồng Sơn các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gây nguy hiểm cho đó là: 69 khẩu súng các loại, 160 viên đạn, 8 mã tấu, 172 đao kiếm, 422 quả pháo; dao, kéo, đục, côn, tuýp sắt, sò kích điện, cần câu chó, bình xịt hơi cay. Hình thức tiêu hủy đối với súng, vũ khí thô sơ là đào hố sâu 1,5 mét, cưa nòng các loại súng, cắt nhỏ các loại vũ khí thô sơ rồi đổ dầu Diezen đốt. Sau đó đổ muối, vôi bột, vùi lấp đất. Đối với pháo, áp dụng biện pháp nhúng ngập nước, sau đó đào hố chôn, tưới nước, vùi lấp đất. Đối với công cụ hỗ trợ, kích điện, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đồ vật khác với súng, vũ khí để tiêu hủy.


Quá trình tiêu hủy được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác có liên quan đến công tác tiêu hủy, nhằm đảo bảo an toàn cho người, hạn chế ảnh hưởng môi trường.

Thúy Hằng