Công an Đô Lương tổ chức tập huấn phối hợp lập hồ sơ áp dụng  các biện pháp cai nghiện

Chiều ngày 20/9, Công an huyện Đô Lương đã tổ chức đợt tập huấn phối hợp lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện cho lực lượng Công an các xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Thái Khắc Thống – Thượng tá, trưởng công an huyện.

tap-huan-cong-an

Toàn cảnh lớp tập huấn

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm: Tổ chức quán triệt quyết định số 35/2016/ QĐ – UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn liên ngành số 2171 gắn với các văn bản quy định của pháp luật có liên quan; xác định nội dung, giải pháp và giao chỉ tiêu tổ chức cai nghiện ma túy cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Thông qua đợt tập huấn góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lực lượng Công an các xã, thị trấn trong công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện trên địa bàn.

tap-huan-cong-an1

Các đại biểu tham dự tập huấn

Sau khi tổ chức tập huấn, Công an huyện Đô Lương sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã và phối hợp với các ban ngành tổ chức các biện pháp tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp. Công an các xã, thị tổ chức gọi hỏi để lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện.

Hữu Hoàn