Công an Đô Lương: Tập huấn bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Sáng ngày 5/5/2016, Công an huyện Đô Lương đã tổ chức lớp tập huấn bộ Luật Hình sự, bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

%image_alt%
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ, chiến sỹ cơ quan công an huyện và trưởng phó công an 33 xã thị. Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn tổ chức triển khai, hướng dẫn các nội dung cơ bản, các quy định chi tiết và những điều sửa đổi, bổ sung của bộ Luật hình sự, bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

%image_alt%
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Các bộ luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ công an huyện và trưởng, phó công an các xã, thị trong công tác điều tra, thi hành đảm bảo đúng quy định của luật pháp đã quy định.

 Sỹ Bắc 
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt