Công an Đô Lương tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm

Mặc dù trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng đã tập trung tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, tuy nhiên vẫn còn không ít các trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT. Nhằm nâng cao ý thức pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, Công an huyện Đô Lương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.