Công An Đô Lương : Đối thoại với đoàn viên thanh niên.

Tối ngày 27/3, Công An huyện Đô Lương tổ chức buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên, tham gia đối thoại có các đồng chí chỉ huy và 54 đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng CA Huyện.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên do chi huy đơn vị và chi đoàn thanh niên tổ chức nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, phẩm chất, đạo đức , lối sống và năng lực công tác. Đặc biệt là đối với các chiến sĩ trẻ Công An Nhân Dân.


Tại buổi đối thoại các chiến sĩ trẻ đã trao đổi và đề xuất với chỉ huy những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa chí huy và chiến sĩ, tác phong lề lối làm việc, phương pháp quản lý cán bộ chiến sĩ và ý thức kỷ luật. Thông qua đối thoại các đoàn viên thanh niên có dịp để trao đổi tâm tư, nguyện vọng của mình và bày tỏ sự cảm ơn đối với chỉ huy công an huyện đã quan tâm đến công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác kết nạp đảng và công tác quản lý đơn vị. Từ đó giúp các chiến sĩ trẻ có điều kiện học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cũng như trong cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy Công an huyện Đô Lương đối thoại trực tiếp với các đoàn viên thanh niên
Các đoàn viên thanh niên công an huyện Đô lương tham gia cuộc đối thoại.

Tại buổi đối thoại, chỉ huy công an huyện Đô lương đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các vấn đề liên quan.

Hữu Hoàn