Công an Đô Lương bắt giữ 60 kg rắn Hổ Mang nuôi nhốt

Qua  nguồn tin cung cấp của quần chúng nhân dân. Kết hợp với công tác điều tra nắm tình hình, tối ngày 11/9/2013 công an Đô Lương đã tiến hành kiểm tra hành chính qua đó đã phát hiện và bắt giữ tại 3 gia đình ở xã Tràng Sơn  hơn 59 kg rắn Hổ mang đang nuôi nhốt tại nhà .

Các đối tượng gồm Lê Đình Cảnh xóm 8 Tràng Sơn 9 kg 10 con, Phan  Thị Hóa xóm 11 Tràng Sơn gồm 20 con nặng 33 kg và Phan Sỹ Mười xóm 11 Tràng Sơn  gồm 11 con nặng 17 kg . Tất cả đều  là loại Rắn hổ mang đang nuôi nhốt.

Số lượng Rắn Hổ Mang hơn 59 kg bị công an Đô Lương bắt giữ.


Theo quy định của Pháp luật bảo vệ động vật quý hiếm thì Rắn Hổ Mang là nhóm động vật quý, chỉ được phép nuôi nhốt khi cơ sở được các cơ quan chức năng kiểm tra cấp phép,  nếu rắn Hổ chúa thì cấm nuôi nhốt. Các cơ sở nuôi rắn được cấp phép phải đảm bảo các yếu tố về an toàn , bảo vệ môi trường và không nằm trong khu dân cư .


Như vậy việc nuôi nhốt rắn Hổ mang của các hộ gia đình trên khi chưa được cấp phép là sai với quy định của nhà nước. Hiện số rắn trên đã được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lân