Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư).

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư).
Trình tự thực hiện

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Công dân chuẩn bị hồ sơ theo
quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện
vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp
nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết
phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong
ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ
sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều
kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều
kiện thì:

– Viết phiếu chuyển thông tin
địa chính gửi đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với
trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đồng thời
thông báo cho công dân biết;

– Viết giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng Tài nguyên – Môi trường (khi
công dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính) để kiểm tra, trình Chủ
tịch UBND huyện ký, ký xong chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật vào sổ sách
chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao
Giấy chứng nhận QSD đất được cấp cho công dân theo lịch hẹn khi công dân
xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (02 bản chính)

+ Giấy chứng nhận QSD

+ Biên bản kiểm tra hiện trạng.

+ Bản sao chứng minh, sổ hộ khẩu

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất.

+ Đơn xin cấp giấy CNQSD đất (có mẫu);

+ Đơn xin đăng ký QSD đất (có mẫu);

+ Đơn xin đăng ký biến động.

+ Cắc giấy tờ khác có liên quan (nếu có);

– Số lượng hồ sơ:     0 (bộ)

Thời hạn giải quyết 55 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận      
Lệ phí Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND Tỉnh.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghịđịnh số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải
quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

– Thông tư liên tịch số
30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa
vụ tài chính.

– Quyết định 96/2007/QĐ-UBND
ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức
thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất,
phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Quyết định số
146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất
ở.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt