Chương trình thời truyền hình Đô Lương sự ngày 7 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Gia đình ông Nguyễn Văn Đại ở xóm 6 xã Đại Sơn bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường N5.

– Xã Hiến Sơn tiếp tục làm giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

– Hiệu quả nuôi cá xen lúa và cá vụ ba trên ruộng của Thị trấn Đô Lương.

– Trường THCS Nguyễn Thài Nhự thực hiện tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”