Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  1 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  1 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo.

– Đại hội đoàn Trung đoàn 1 sư 324 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022.

– Hội phụ nữ ra mắt CLB thời sự

– Xã Thương Sơn, huyện Đô Lương đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại