Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Bà con nông dân xã Lưu Sơn tập trung sản xuất vụ đông trong khi nhiều xã, Thị trấn hầu như chưa triển khai.
  • Hội phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong làng có nghề.

        Và một số hoạt động vừa diễn ra

          Sáng ngày 9/9 UBND huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị sản xuất vụ đông năm 2019.