Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  9 tháng 6 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  9 tháng 6 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã Đông Sơn

– UBND huyện Đô Lương bổ cứu công tác SX hè thu.

– Huyện đoàn Đô Lương ra quân thu dọn thực bì PCCR năm 2017

– CCB Trần Xuân Long làm kinh tế giỏi

Và một số hoạt động vừa diễn ra.