Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 5 năm 2018.

Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Đồng chí Ngọc kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng Nông thôn mới.

– UBND huyện tổ chức hội nghị góp ý xây dựng 3 đề á của chính phủ về phụ nữ giai đoạn 2017- 2027.

–  Hội nông dân huyện phối hợp với hội chữ thập đỏ tổ chức phát bát cháo tình thương cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa Đô Lương.