Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 3 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

-BCH Huyện ủy đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Công an Đô Lương bắt và xử lý vi phạm khai thác trái phép tại xã Ngọc Sơn

– Nhiều người dân ở xã Đặng Sơn trồng nấm sò đem lại hiệu quả cao.

– Ông Lê Đình Ngọc ở xóm 2 xã Bài Sơn nuôi ốc bươu để nâng cao thu nhập cho gia đình

  • Và một số nội dung vừa diễn ra