Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 3 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– UBND huyện làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng  .

– Các xã thị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa hai bà trưng .

– Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức giao lưu học sinh tiểu học.