Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 11 năm 2018

 Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2018 gồm những nội dung sau:

 – Huyện ủy Đô Lương trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Thị Hồng Hà – Phó ban tuyên giáo huyện ủy giữ chức vụ Bí thư đảng ủy xã Bồi Sơn

– Đô Lương kết nạp Đảng viên đầu tiên ở xóm 6, Đặng Sơn. Đây là xóm từ trước đến nay chưa phát triển được đảng viên tại chỗ

– Các tổ chức khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.