Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021

– Phòng cảnh sát PCCC số 5 tổ chức kiểm tra công tác PCCC ở các cơ sở kinh doanh Karaoke.

– Trường THPT Đô Lương 4 nâng cao chất lượng giáo dục.

– Xã Bồi Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.