Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 8/6/2018.

 – Huyện ủy Đô Lương thông qua đề án thực hiện NQTW6 khóa XII

– UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Quả Sơn

– Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại lữ đoàn 206

– Bà con nông dân Đô Lương khẩn trương gieo cấy lúa Hè thu năm 2018 kịp thời vụ

– Xí nghiệp gạch Tuynel nợ đóng BHXH 950 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần BHXH huyện đến làm việc nhưng lãnh đạo xí nghiệp gạch Tuynel vẫn không  hợp tác và trả nợ.