Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  8 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  8 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương bế mạc lễ hội làng sen dân ca ví dặm năm 2017.

– Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác ra quân giải tỏa HLATGT và chỉ đạo kiên quyết việc tổ chức giải tỏa ở các xã, thị trấn.

– Đô Lương đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng cây ăn quả

– Đoàn kiểm tra khoáng sản và công an huyện bắt giữ 2 tàu khai thác cát, sạn trái phep trên sông Lam.

.