Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 8 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Đồng chí Thái Thanh Quý – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại huyện Đô Lương

– Các cơ quan, đơn vị, xã, thị tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

– Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương trao tiền hỗ trợ em Nguyễn Sỹ Quang bị rắn cắn