Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  8 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay  ngày  8 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– UBND huyện Đô Lương triển khai công tác lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017

– Xã Hòa Sơn tập trung diệt ốc Bươu vàng

– Công an Đô Lương xử phạt 185 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm luật an toàn giao thông.