Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 8 tháng 1 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau:

– Công ty cổ phần Taxi Lạc Hồng thành lập chi bộ Đảng.

– Huyện ủy Đô Lương trao quyết định luân chuyển cán bộ tại xã Trung Sơn

– Hội nông dân xã Thượng Sơn tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023

– Những người yêu hoa ở Đô Lương ra mắt câu lạc bộ hoa phong lan.