Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 7 tháng 9 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2018 gồm những nội dung sau:

–  Huyện ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện NQ 28/NQTW của bộ chính trị “ Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”.

– UBMTTQ huyện công bố quyết định trưởng ban dân vận giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện.

-UBND huyện tổ chức HN triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018.