Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 7 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

–   Huyện uỷ duyệt chương trình Đại hội huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022

– Các lực lượng chức năng bảo vệ thi công tuyến đường N5

– Xã Đặng Sơn chú trọng xây dựng CSVC trường học

– Ông Nguyễn Cao Tăng ở xóm 12 xã Tràng Sơn một mình nuôi vợ ung thư và con trai bị tai nạn nằm liệt giường