Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  7 tháng 6 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  7 tháng 6 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị

– Đô Lương tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017 – 2018

– 650 học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang phát đường băng cản lửa.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.