Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  7 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay  ngày  7 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Kiểm tra công tác trực công sở trong ngày nghỉ lễ.

– Hội CCB cơ quan Đảng – Đoàn thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

– Phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức lễ ký kết phối hợp với BTG huyện ủy các huyện trên địa bàn quản lý.

– Anh Nguyễn Công Nam làm kinh tế giỏi