Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 7 tháng 11 năm 2018  

Chương trình hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Thường trực huyện ủy làm việc với Đảng ủy khối dân, thông qua buổi làm việc, vấn đề cần quan tâm đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện và hoạt động phối hợp giữa UBMTTQ với chính quyền và đoàn thể.

Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trong công tác tuyển quân và triển khai nhiệm vụ năm 2019, trong đó sẽ chú trọng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề.

Sau một thời gian dài tỉnh lộ 534 qua xã Ngọc Sơn xuống cấp, nay đã được đầu tư nâng cấp với kinh phí 15 tỷ đồng.