Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 7 tháng 10 năm 2016

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Chất lượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã được nâng cao từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

– UBND huyện triển khai công tác chuẩn bị ra quân thực hiện chiến dịch ra quân làm GTTL

– Hội nông dân quan tâm hỗ trợ nông dân sản xuất và kinh doanh.

– Đoạn Quốc lộ 7 qua xã Hòa Sơn xuống cấp nghiêm trong gây mất  ATGT.