Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 6 năm 2018.

 Chương trình hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2018 gồm những nội dung sau:

 – Sáng ngày 6/6/2018, Đô Lương có 2.093 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019.

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện làm việc với công ty Cổ phần Bình Minh để khảo sát địa điểm xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác thải xã Hồng Sơn

– Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo Ngân hàng cổ phần Bắc Á để tiến hành thu thập số liệu triển khai dự án xây dựng vùng cây dược liệu và cây ăn quả tại 2 xã Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây

– Bà con nông dân nông các xã triển khai làm đất sản xuất hè thu kịp thời vụ.