Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 3 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

-Nghệ An có tân Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

-Duyệt nội dung đại hội Đảng bộ xã Nhân Sơn và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2025

-Nguyễn Thị Hà- Người xây dựng thương hiệu Đất Việt từ thảo dược

  • Và một số nội dung vừa diễn ra