Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  6 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  6 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng 543.

– Hội phụ nữ các xã, thị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

– Đoàn thanh niên các xã, thị tổ chức hoạt động tháng thanh niên tình nguyện năm 2017, chào mừng ngày thành lập đoàn 26 -3.

– Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng, đội CSTG huyện Đô Lương dũng cảm cứu người.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt