Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6  tháng 12 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ an tiếp xúc cử tri 4 xã, Lữu Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn và Thuận Sơn để báo cáo kết quả sau kì họp thứ 8 và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
  • Công an huyện Đô Lương phối hợp với trường THPT ĐL2 tổ chức tuyên truyền luật ATGT và trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh,
  • Ông Nguyễn Văn Hiền, Giáo dân ở xã Trù Sơn làm giàu từ nuôi lươn.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.