Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 1 năm 2020

Chương trình hôm nay gồm các nội dung sau

  • Sở Giao thông vận tải tặng 2 nhà tình nghĩa và 100 suất quà cho người nghèo xã Ngọc Sơn.
  • Công an huyện Đô Lương triển khai nhiệm vụ năm 2020.
  • Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn thăm huyện Đô Lương
  • Huyện Đoàn tổ chức ra quân hành động tại xã Nhân Sơn.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.