Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  6 tháng 1 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  6 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương phát động ra quân giải tỏa hành lang ATGT năm 2017.

– Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ XD NTM xã Đông Sơn

– Công an Đô Lương tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo hai xã Trù Sơn và xã Đại Sơn.

– Công ty lâm nghiệp TNHH một thành viên chuẩn bị tốt giống cây trồng vụ Xuân.