Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 6 năm 2019

Chương trình gồm những nội dung sau:

  1. Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIX- nhiệm kỳ 2016- 2021
  2. Đô Lương triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  3. Hội LHPN Đô Lương truyền thông thu gom rác thải hưởng ứng ngày môi trường thế giới
  4. Hội người cao tuổi Thị Trấn- Đô Lương tổ chức giao lưu văn nghệ TDTT