Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 6 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  5 tháng 6 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Yên Sơn.

– UBND huyện triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ.

– Nâng cấp sửa chữa Quốc Lộ  7B.

– Đô Lương phát triển nghề bánh đa truyền thống

Và một số hoạt động vừa diễn ra.