Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  5 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  5 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương khai mạc lễ hội làng sen dân ca ví dặm năm 2017.

– Huyện ủy tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

– UBND huyện tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ với tập đoàn Minh Anh

– Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác PCCCR

– Huyện Đô Lương tổ chức ra quân giải tỏa chống tái lấn chiếm HL ATGT đường bộ trên địa bàn.