Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  5 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  5 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đảng bộ cơ quan huyện ủy và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII

– Huyện đoàn Đô Lương bán được 4 tấn hành tăm giúp nông dân Trù Sơn

– Ngành dân số đẩy mạnh công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản.

– Nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường và vỉa hè gây mất TTATGT đường bộ.