Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 12 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương tổ chức đêm nhạc thiện nguyện giúp 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Sơn. Đêm nhạc thiện nguyện đã được cán bộ và nhân dân tích cực đóng góp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc giúp đỡ, cưu mang những gia đình thiếu may mắn.

– UBND tỉnh vừa công nhận 4 xã của huyện Đô Lương đạt chuẩn NTM năm 2018 đưa số xã NTM của huyện Đô Lương lên 16 xã chiếm tỷ lệ 50% số xã đạt chuẩn NTM.